Saga Bygg AS
trygg, solid og kompetent

Saga Bygg as har siden 1991 levert byggmestertjenester på hele Haugalandet hovedsakelig rettet mot proff markedet med næringsbygg, offentlige bygg som skoler, barnehager og institusjoner, leilighetsbygg, samt service og rammeavtaler med Helse Fonna, Equinor, Gassco, Aibel etc.

Vi har i tillegg godt samarbeid med konsulenter og arkitekter og har gjennomført mange kompliserte byggeprosjekt både for offentlige og private kunder.

Vi har 20 tømrere som disponerer egne servicebiler og holder til i egne lokaler i Haugaland industripark på Gismervik og har kort avstand både til Karmøy, Haugesund og innover i distriktet.

Skal bygge over hele Haugalandet

Saga Bygg kjøper alle aksjene i byggmesterfirmaet Kalstveit & Vik. Sammen danner selskapene nå en
betydelig byggaktør på Haugalandet med sine rundt 40 ansatte og ca. 100 millioner kr i årlig omsetning.

Etter oppkjøpet vil både Saga Bygg og Kalstveit & Vik bestå som egne enheter og jobbe som før i sine
markeder. Selskapene vil imidlertid ha et mye tettere samarbeid og samkjøre en del på administrativt
nivå, som HMS, kvalitetsikring, miljø, sertifiseringer og økonomi, etter oppkjøpet.
Overtakelsen gjør at begge selskapene vil blir styrket og samlet sett bli en betydelig byggaktør på
Haugalandet med sine rundt 40 ansatte og ca. 100 millioner kr i årlig omsetning.

Trygger arbeidsplasser


Eiere i Kalstveit & Vik, Bjørn Frode Hustveit og Sigmund Langeland, grunngir salget med et ønske om å
komme inn i et større faglig miljø med større muligheter og potensiale for videre vekst.
– Det blir stadig mer utfordrende å være en liten og mellomstor bedrift hva gjelder offentlige krav, HMS,
systemer etc. Overtakelsen vil føre til et sterkere Kalstveit & Vik og bidra til å trygge arbeidsplassene til
de ansatte både i Kalstveit & Vik as og Saga Bygg as, sier daglig leder i Kalstveit & Vik, Sigmund
Langeland.

Behov for flere fagfolk

Jørgen Sletten, daglig leder i Saga Bygg, forteller at byggmesterfirmaet han leder har møtt på de samme
utfordringen som Kalstveit & Vik.
– Samtidig er Saga Bygg i god utvikling og vi har behov for flere fagfolk. Med et samarbeid mellom
selskapene så vil dette føre til mer fleksibilitet flere store driftsfordeler som vil styrke begge selskapene,
sier Sletten.
Tradisjonelt sett har Saga Bygg og Kalstveit & Vik operert i noe forskjellige geografiske markeder. Med
oppkjøpet og samarbeidet vil selskapene nå sammen dekke og kunne tilby sine byggtjenester over hele
Haugalandet og innover i distriktet.

Saga Bygg er fullt registrert som leverandør i StartBANK et effektivt verktøy for å gjøre det lønnsomt å opptre forretningsmessig, ryddig og seriøst.

Sentral godkjenning gjør det enklere å velge seriøse aktører på markedet og er i dag en sterk indikator på at foretaket er erfarent og kompetent.

Saga Bygg er VELUX lokale servicepartnere og har dermed gjennomgått spesialkurs for servicepartnere hos VELUX Norge.

Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontorer med tilknytning til Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Tjenester

 • null

  Næringsbygg

  Nybygg omfatter mange fag og prosesser – grunnarbeid, oppføring, installasjoner og ferdiggjøring av bygninger. For oss Inkluderer det også tilbygg og påbygg av eksisterende bygning. Når tilbygget eller påbygget utgjør mer enn halve verdien omtaler vi det som nybygg.

 • null

  Rehabilitering

  Rehabilitering – istandsettelse av en bygning for nåtidig formål og/eller for å rette på forsømt vedlikehold. Saga Bygg gjør utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold av bygninger.

 • null

  Asbestsanering

  Asbestsanering er rivning og fjerning eller sikring av asbest eller asbestholdig materiale i eksisterende bygninger eller installasjoner. På grunn av helsefaren forbundet med asbest må asbestsanering gjennomføres når man treffer på materialet under ombygging og utbedring. Saga Bygg har spesialkompetanse innen asbestsanering.

 • null

  Prosjektstyring

  Prosjektstyring er etablering av mål, planlegging av aktiviteter og oppfølging av gjennomføringen for et prosjekt. Prosjektstyring er sammen med prosjektorganisering en sentral aktivitet innen prosjektledelse. Saga Bygg har lang erfaring.

Prosjekter