Utsira Skole

Utsira skole ble ferdigstilt våren 2011